Cum amore ac timore

Cum amore ac timore – s láskou a bázní

 

Několik Historicko-liturgických poznámek ke svatému přijímání

I.

Velký papež Jan Pavel II. zanechal církvi ve své poslední Encyklice Ecclesia de Eucharistia („Církev žije z eucharistie“) planoucí napomenutí, které zní skutečně jako závěť: „Musíme dbát velmi pečlivě na to, abychom neumenšili žádný z rozměrů nebo požadavků eucharistie… číst celé

II.

Vědoma si velikosti a významu okamžiku sv. přijímání, pokoušela se Církev ve své dvoutisícileté tradici nalézt vhodný rituální projev, jenž by co možná nejdokonaleji vypovídal o její víře, lásce a úctě… číst celé

III.

Eucharistické Tělo a Krev jsou Dar, který Kristus zcela odevzdal Církvi, své Nevěstě. V encyklice Ecclesia de Eucharistia (Církev žije z eucharistie) mluví papež Jan Pavel II. o „adorujícím úžasu před nesmírným Darem eucharistie“ … číst celé

IV.

Církevní Otcové projevovali živou starostlivost, aby nepřišla nazmar ani nejnepatrnější částečka eucharistického Chleba, jak přesvědčivě dokládá napomenutí sv. Cyrila Jeruzalémského… číst celé

V.

Ve starověké církvi si muži museli opláchnout dlaně, než přijali konsekrovaný Chléb. Kromě toho se věřící hluboce uklonili a přijali Tělo Páně ústy přímo z dlaně pravé ruky, ne levé… číst celé

VI.

Před několika lety zjistil kardinál Joseph Ratzinger znepokojující skutečnost, totiž jak probíhá svaté přijímání na některých místech: „Když přijímáme bez rozlišování, již nevystupujeme k velikosti události přijímání, ale snižujeme Dary Pána na úroveň něčeho obyčejného, všedního, co je nám volně k dispozici… číst celé

VII.

Právě liturgií dosvědčuje církev svou víru v Krista a uctívá Toho, který je přítomný v tajemství Eucharistie a stal se pro věřící pokrmem. Způsob, jakým se nakládá s eucharistickým Chlebem, má velkou pedagogickou váhu… číst celé

VIII.

Církev latinského ritu by se dnes mohla v mnohém ohledu učit od církví východních, jak se má zacházet s eucharistickým Kristem během svatého přijímání. Uvedu zde jen jedno z nesčetných a překrásných svědectví… číst celé

IX.

Na konci antiky se v celé církvi (Východ i Západ) organicky vyvinul autentický postoj ducha eucharistické úcty církevních Otců v odpovídajících gestech: poté, co se nejdříve vykonala poklona až k zemi (na Východě) nebo se pokleklo (na Západě), přijal člověk svaté přijímání do úst… číst celé