Corpus Christi

Ó, můj Bože, vlej do mé duše tak živě vědomí Tvé vznešené velikosti a mé naprosté maličkosti, abych nikdy nezapomněl na Tvůj nedocenitelný a nevýslovný Dar, který jsi dal lidskému pokolení, když jsi řekl: „Přijměte a jezte, toto je Tělo mé!“. Amen.

CorpusChristiCelaObalka_350Víra, úcta a láska k Eucharistii je pro křesťana naprosto zásadní. Knížka nás vede k hlubšímu zastavení a uchopení tajemství, jímž je podivuhodná svátost Eucharistie.

Na mnoho věřících mohou myšlenky současného kazašského biskupa německého původu Athanasia Schneidera působit značně nezvykle nebo i nemoderně, když například říká: Boží Syn přišel na tento svět, aby usmířil a odčinil největší hřích světa. Tento největší hřích lidstva spočívá v tom, že se lidstvo odepřelo klanět Bohu a nechce Mu přiznat nejvyšší úctu a první místo. Ovšem vezmeme-li vážně toto konstatování do vlastních řad, které pokračuje i jasně formulovaným poselstvím o naší „spoluvině“ na tomto hříchu, s hořícím srdcem bychom měli usilovat o to, aby naše eucharistická úcta vyjadřovala co možná nejvěrněji postoj pokorného „dítěte Božího“. Kde se inspirovat?

Prostor echaristické úcty vytyčila tisíciletá tradice Církve a vědomí, kdo jsme my a kdo je Bůh, kterého pod proměněnou způsobou chleba a vína přijímáme nebo adorujeme. Kniha Athanasia Schneidera toto naše vědomí projasňuje a podobně jako kdysi svatý Atanáš „projasňoval“ chápání Krista, jehož blud arianismu tlačil k pouhému lidství, vysvětluje nám úskalí „zlidštění“ našeho přístupu ke svátosti Eucharistie. Přitom platí Schneiderova slova:

V Církvi na této zemi není nic tak posvátného, tak božského, tak živého a tak osobního jako svaté Přijímání, protože to je sám eucharistický Pán.

A Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI., upozorňuje:

„Způsob, jak se slaví liturgie, rozhoduje o osudu víry a Církve.“

Brož., 135×200 mm, 80 stran, Martin Leschinger – FLÉTNA

CorpusChristiCelaObalka_350

CORPUS CHRISTI

ATHANASIUS SCHNEIDER

Brož., 135×200 mm, 80 stran, Martin Leschinger – FLÉTNA

70 Kč

[childnav]