Athanasius Schneider

athanasius_schneider_810_J.Exc. Mons. Athanasius Anton Schneider O.R.C. (* 7. dubna 1961, Kirgystán, SSSR) je římskokatolický duchovní a teolog německého původu, pomocný biskup kazachstánské diecéze Astana a titulární biskup celerinský.

Narodil se ve středoasijském státě Kirgystán (tehdy součást Sovětského svazu) německým rodičům, kteří sem byli po skončení druhé světové války násilně deportováni. Roku 1973 emigroval do Německa, kde vstoupil mezi Řeholní kanovníci Svatého Kříže, podstoupil kněžskou formaci a studium teologie a roku 1990 byl vysvěcen na kněze. Následně podstoupil postgraduální studia na universitě Augustianum v Římě v oboru patrologie, kde dosáhl roku 1997 doktorátu z teologie. Od roku 1999 působil jako profesor Velkého semináře v Karagandě v Kazachstánu. Roku 2006 jej papež Benedikt XVI. jmenoval pomocným biskupem karagandským a titulárním biskupem Celeriny. Od roku 2011 působí jako pomocný biskup diecéze Astana. Zároveň je předsedou liturgické komise a generálním sekretářem Biskupské konference Kazachstánu.